Kinect project

Dansa i kulturarvet? Med data-spelstekniken Kinect, baserad på XBox 360, dansar man med rörelsesensorer på kroppen i filmade miljöer från olika kulturarvsplatser. Besök ska göras vid utvalda hällristningar eller borgruiner och därefter fortsätter arbetet i en tillfällig studio. På så vis kan egna berättelser skapas kopplade till historien, visualiserade genom Kinect-tekniken. Målgruppen är ungdomar. Video, ljud och bilder ska sedan samlas på en websida som kan redigeras och remixas av de ungdomar som är intresserade av att fortsätta, det blir som en mediapool. Resultatet kan sedan visas exempelvis på Youtube. Så här kan det se ut.

Under hösten kommer en testturné att genomföras i Fredrikstad och Strömstad. När denna utvärderats genomförs en Kinect-turné under 2013 till flera av In Sites platser i området utmed den sk ÖKS-kusten (=Öresund, Kattegatt, Skagerrak)

kinekt demo.jpg
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts